Silent Spirit

Praktijk voor Natuurlijk Welzijn

Adres

Silent Spirit

Reekmans Tina

Abdijstraat 69

3550 Heusden-Zolder


BTW nummer: BE0817.214.013

Contact

0475/41.65.32

Uren

enkel op afspraak

Social

Algemene v​oo​r​waarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van “Silent Spirit".

1.2 Met de registratie op de website van Silent Spirit, de inschrijving voor een , abonnement, beurtenkaart of losse les gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van “Silent Spirit”.

1.3 “Silent Spirit” kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. “Silent Spirit' zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail of nieuwsbrief aankondigen.

2. ALGEMEEN

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan ““Silent Spirit” weigeren diensten te leveren aan de klant.

3.PERSOONSGEGEVENS

3.1 Online en schriftelijke inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2 “Silent Spirit” verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

3.3 “Silent Spirit" gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom “Silent Spirit”. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via 0475/41.65.32.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan de les bij “Silent Spirit” is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. “Silent Spirit” is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les. Er is geen terugbetaling van het lesgeld. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

Consulteer een arts voordat je met de lessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van “Silent Spirit” door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

5. LESSEN EN LIDMAATSCHAP

5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een losse les of beurtenkaart.

5.2 De klant is officieel ingeschreven voor de (online) les op het moment dat “Silent Spirit" het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

De behandelingen en lessen kunnen ook ter plaatse worden afgerekend na de les.

5.3 De losse lessen en beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, de einddatum staat vermeld.

5.4 Wie onder invloed van alcohol of drugs verschijnt voor de les, wordt uit de cursus gezet zonder recht op terugbetaling.

5.5 “Silent Spirit” zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht, te weinig deelnemers, bij ziekte, bij pandemie (lockdown).

“Silent Spirit” zal vóór aanvang van de les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De geannuleerde les kan ingehaald worden op een ander lesuur binnen de termijn van het abonnement. Terugbetaling van het lesgeld is niet mogelijk.

5.6 "Silent Spirit" behoudt zich het recht om het uurrooster en locatie te wijzigen.

5.7 Voor elke (online) les geldt inschrijving en betaling online of contant.

5.8 Reservering of annulatie tot 24 uur voor aanvang van de les, zoniet zal de beurt aangerekend worden.

5.9 Bij ziekte is een doktersbewijs vereist (binnen de 48u afgeleverd) en kan deze les ook weer ingehaald worden. Bij lange ongeschiktheid wegens ziekte, kunnen de resterende beurten naar een andere datum verplaatst worden of de beurtenkaart verlengd worden. Let op: bij overmacht (verplichte sluiting zijn deze regels niet van toepassing).

6. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen. Betaling dient online te gebeuren via bancontact, bankoverschrijving of contant.

6.2 “Silent Spirit” behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail of nieuwsbrief.

6.3 De klant kan steeds zijn/haar account aanpassen.

7. TERUGBETALING

7.1 Betaalde beurtenkaarten  komen niet in aanmerking voor terugbetaling (ook niet bij het schrappen van een les; zie punt 5.6), ook niet in het geval van een pandemie met lockdowns.